Drukuj stronę

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ma patrona – odsłonięcie tablicy upamiętniającej komisarza Policji Państwowej Tadeusza Starzyńskiego

W roku 100. rocznicy utworzenia Polskiej Policji Państwowej uhonorowano komisarza Tadeusza Starzyńskiego odsłonięciem w KWP w Szczecinie tablicy pamiątkowej upamiętniającej jego postać. Od dzisiaj jest on patronem zachodniopomorskich policjantów.


Kapitan Tadeusz Starzyński ps. Ślepowron (1903 – 1970) – komisarz Policji Państwowej (PP), kapitan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Cichociemny. Służył w Oddziale II Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. W 1945 roku aresztowany, brutalnie przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
W 1925 r. wstąpił do Policji Państwowej i początkowo pełnił służbę na posterunkach powiatu zamojskiego i węgrowskiego. W 1928 r. został przeniesiony do Lublina na stanowisko komendanta jednego z komisariatów. W tym okresie ukończył także kurs instruktorski i uzyskał kwalifikacje na wykładowcę w szkole policyjnej. Od 1929 r. w stopniu aspiranta był wykładowcą prawa i dowódcą kompanii w Mostach Wielkich. Awansowany na stopień podkomisarza, od marca 1936 r. pełnił służbę w Wydziale I KG PP, a następnie w Urzędzie Śledczym Komendy Wojewódzkiej PP w Warszawie. Po klęsce wojny obronnej 1939 r. przekroczył granicę węgierską i został internowany. Następnie przedostał się do formującego się we Francji Wojska Polskiego i kolejno do Wlk. Brytanii. W grudniu 1942 r. został zaprzysiężony w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. W nocy z 8/9 kwietnia 1944 r. został desantowany na placówkę odbiorczą Jodła 1, niedaleko stacji kolejowej Dobieszyn w powiecie kozienickim. Działał w Oddziale II Informacyjno – Wywiadowczym KG AK, gdzie zajmował się sprawami niemieckich organów bezpieczeństwa w Wydziale Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa (komórka „997”). Po wojnie podjął pracę w Ministerstwie Poczt i Telegrafów i najprawdopodobniej działał w strukturach WiN i Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa w listopadzie 1945 r. i poddany brutalnemu śledztwu. Na skutek tortur został trwale okaleczony. Tadeusz Starzyński dwukrotnie usiłował popełnić samobójstwo. W 1947 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną kolejno na 15 i 10 lat więzienia. W 1955 r. zły stan zdrowia spowodował wysłanie Tadeusza Starzyńskiego na urlop na leczenie. Nie wrócił więcej do więzienia. W 1958 r. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie uchyliło zapadłe wyroki i umorzyło postępowanie karne przeciwko Tadeuszowi Starzyńskiemu. Tadeusz Starzyński zmarł w 1970 r. w Warszawie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową kapitana Tadeusza Starzyńskiego, a także przygotowano wystawę i wykład poświęcony jego sylwetce. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, na czele z Panem Markiem Suboczem Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Panem Pawłem Skubiszem dyrektorem oddziału IPN w Szczecinie, ks. prałatem Piotrem Kordulą duszpasterzem Zachodniopomorskiej Policji. Gościliśmy także Panią Jolantę Szyłkowską prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. Iwonę Klonowską i dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztofa Musielaka, kadrę kierowniczą zachodniopomorskiej Policji oraz przedstawicieli służb i instytucji współdziałających z nami na rzecz bezpieczeństwa.

Odsłonięta tablica pamiątkowa została sfinansowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie.
Po uroczystości, w auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaproszeni goście obejrzeli spektakl „Służba”, który został wystawiony przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”. To historyczno-edukacyjne przedstawienie uświetniło dzisiejsze obchody. Aktorzy przedstawiając niełatwe dzieje policyjnej rodziny pokazali jednocześnie, jaką rolę odgrywała służba w Policji, w tradycji i historii naszego kraju. Główny bohater – dziadek, wspomina wydarzenia sprzed lat i opowiada swojej wnuczce oraz jej przyjaciołom historię tej formacji. Mówi o rodzinnych tajemnicach, trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj. Widzowie w ciągu kilkudziesięciu minut mogli przeżyć blisko 100 lat historii polskiej Policji – od dnia odzyskania niepodległości, poprzez drugą wojnę światową aż po czasy współczesne.
Osoby, które brały udział w realizacji projektu otrzymały oznaki Przyjaciel Teatru. Wśród tej grupy są nadinsp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, mł.insp. Grzegorz Sudakow Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie, podisnp. Katarzyna Kamińska z WKS KWP w Szczecinie, asp.szt. Marian Boguszyński Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. zachodniopomorskiego i dr Paweł Skubisz Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie.

132-64813

5 lutego 2019