Drukuj stronę

Praktyka niemieckiej policjantki w KWP w Szczecinie

W okresie 25.02.2019-01.03.2019 w ramach wizyty roboczej, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, funkcjonariusze Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji gościli przedstawicielkę niemieckiego Prezydium Policji w Neubrandenburg Panią Agnieszkę Luedicke, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za międzynarodową wymianę informacji kryminalnych.

W ramach szeregu zaplanowanych przedsięwzięć przedstawicielka niemieckiej Policji miała okazję zapoznać się z strukturą organizacyjną KWP w Szczecinie, organizacją i funkcjonowaniem Sztabu Policji, pracą funkcjonariuszy Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, poznała również fachową terminologię oraz specjalistyczne słownictwo policyjne. Ponadto omówione zostały kwestie różnic prawnych w prawie polskim i niemieckim.

Pani Luedicke miała również okazję osobiście, w Komisariacie Policji Szczecin Dąbie, zobaczyć proces obsługi interesanta oraz przyjęcia zawiadomienia wobec pokrzywdzonego obywatela Niemiec, jak również zapoznać się z dwujęzyczną dokumentacją policyjną i procedurami wobec sprawcy będącego obcokrajowcem.

Wizyta była bardzo owocna, przyniosła obustronne korzyści dla Policji obu krajów oraz zakończyła się wspólną deklaracją jeszcze lepszej współpracy pomiędzy Policją polską i niemiecką.

132-65997

26 października 2018