Drukuj stronę

Spotkanie policjantów zachodniopomorskiego SPAP z kolegami z Niemiec

Kilka dni temu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli zachodniopomorscy policjanci z SPAP oraz ich koledzy z Niemiec. Wizyta miała na celu określenie obszarów współpracy polskich i niemieckich funkcjonariuszy z jednostek specjalnych zajmujących się m.in. zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców, zwalczaniem terroryzmu, prowadzeniem poszukiwań ludzi a także przedmiotów pochodzących z przestępstw, czy też ochranianianiem ważnych osobistości, delegacji państwowych.

W zorganizowanym przez  policjantów ze SPAP spotkaniu roboczym,  na które zaproszeni zostali  koledzy z Meklemburgi – SEK  Krajowego Urzędu Kryminalnego Meklemburgi Pomorze Przednie uczestniczył także  szef zachodniopomorskich policjantów podinsp. Jacek Cegieła.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie spotkał się   panem  Ingolfem Mager Dyrektorem KUK Meklemburgi Pomorza Przedniego. Efektem spotkania i podjętych w trakcie rozmów uzgodnień jest nakreślenie obszarów współpracy dla jednostek specjalistycznych KWP i KUK oraz planowanych wspólnych programów unijnych mających na celu wymianę doświadczeń , wspólnego kształcenie i organizacji ćwiczeń, które pozwolą na lepsza współpracę funkcjonariuszy policji na terenach przygranicznych.

Prowadzona od wielu lat współpraca pomiędzy KWP w Szczecinie a KUK zostanie rozszerzona o nowe elementy tj. wspólnego zwalczania ewentualnych zagrożeń terrorystycznych czy zwiększenia działań pościgowych za niebezpiecznymi przestępcami.

132-12633

15 lipca 2017