Drukuj stronę

Cel projektu

Projekt Renowacji zabytkowego Obiektu KWP przy ul. Małopolskiej w Szczecinie ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowej siedziby KWP w Szczecinie.

Niniejsze przedsięwzięcie jest kluczowym elementem promocji kultury w Szczecinie.

Planowane działania pozwolą na szersze wpisanie zabytku w programy imprez, które wykorzystują możliwości istniejącej infrastruktury kulturalno turystycznej – realizacje wspólnych inicjatyw, nie tylko w formie wydarzeń cząstkowych związanych z programami o tematyce walki o demokracje, ale również w ramach współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu obiektu: np. Zamek Książąt Pomorskich, Urząd Wojewódzki.

Inwestycja umożliwi udostępnienie zabytku (dotychczas nieudostępnionego szerszym grupom), który znajduje sie w otoczeniu innych obiektów zabytkowych (m.in. Kościół pw. Św. Piotra i Pawła, Brama Królewska, Zamek Książąt Pomorskich).

Projekt kreuje wizerunek zespołu zabytkowego jako żywego elementu współczesnego i rozwijającego sie miasta – zapewniając równowagę pomiędzy ekspozycją najnowszych obiektów modernistycznych (Filharmonia Szczecińska, CD Przełomy), a historyczną zabudową Starego Miasta, której wyróżniającym elementem jest obiekt KWP.