Drukuj stronę

Historia obiektu

Projekt Renowacji zabytkowego Obiektu KWP przy ul. Małopolskiej w Szczecinie obejmuje remont i konserwację zespołu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie, wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego.

Obiekt położony jest w centrum Szczecina przy ul. Małopolskiej i Teofila Starzyńskiego. Składa się on z zespołu budynków o różnej liczbie kondygnacji od trzech do siedmiu w różnych częściach obiektu. Obecnie gmach przy ul. Małopolskiej 47 jest jednym z ciekawszych zabytków dojrzałego historyzmu na Pomorzu, którego formy architektoniczne wyraźnie nawiązują do pełnego i późnego północnoeuropejskiego gotyku.

Neogotycki zespół budynków Prezydium Policji wzniesiono w latach 1902-1905. Dawne prezydium policji było podpiwniczoną, czterokondygnacyjną budowlą z użytkowym poddaszem oraz masywną, pięciokondygnacyjną wieżą w narożu ulic. Budowle nakryto wysokimi dachami: dwuspadowym nad trzyskrzydłowym korpusem, oraz wyższym, czterospadowym z kalenicą nad wieżą. W połaci dachu umieszczono lukarny. Malowniczą bryłę urozmaicały wysoka masywna wieża zwieńczona spiczastym wielobocznym hełmem z iglicą, liczne płytkie ryzality z wysokimi szczytami, oraz wykusze.

Wszystkie elewacje zakomponowano jako asymetryczne. Elewacje usytuowane od ulicy otrzymały bogatą oprawę architektoniczną. Elewacje od podwórza charakteryzowały się większą asymetrią i nieregularnością.

Pogarszający się przez wiele lat stan infrastrukturalny obiektu, będący wynikiem szeregu silnie zmieniających charakter gmachu prac budowlanych i remontowych, jak również niedostateczne zabezpieczenie obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych w znacznym stopniu przyczyniły się do obniżenia jego walorów estetycznych.

Inwestycja umożliwi udostępnienie zabytku (dotychczas nieudostępnionego szerszym grupom), który znajduje sie w otoczeniu innych obiektów zabytkowych (m.in. Kościół pw. Św. Piotra i Pawła, Brama Królewska, Zamek Książąt Pomorskich).

Projekt kreuje wizerunek zespołu zabytkowego jako żywego elementu współczesnego i rozwijającego się miasta – zapewniając równowagę pomiędzy ekspozycją najnowszych obiektów modernistycznych (Filharmonia Szczecińska, CD Przełomy), a historyczna zabudowa Starego Miasta, której wyróżniającym elementem jest obiekt KWP.